BIÊN BẢN KIỂM TRA MÁY TÀU

Chia sẻ: Tran Van Toan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
471
lượt xem
50
download

BIÊN BẢN KIỂM TRA MÁY TÀU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: BIÊN BẢN KIỂM TRA MÁY TÀU

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CTY CP CƠ KHÍ & ĐÓNG TÀU BIỂN ĐÔNG Độc lập –Tự do –Hạnh phúc Kv Phú Thắng , P T ân Phú , Q. Cái Răng -Tp.Cần Thơ --------------o0o-------------- Tel/Fax: 0710.3918089. BIÊN BẢN KIỂM TRA Tên công trình:................................................................................................................................. Cấp sửa chữa :................................................................................................................................. Loại máy :.................................................................................................................................. Nước sản xuất: ................................................................................................................................ Công suất định mức : ....................................................................................................................... Vòng quay đinh mức :...................................................................................................................... Ngày kiểm tra kĩ thuật : ................................................................................................................... Sau khi xưởng tháo máy, vệ sinh sạch sẽ, phòng kĩ thuật công ty và xưởng tiến hành kiểm tra đo đạc các bộ phận máy, lấy được các số liệu sau : 1/ ĐỘ CÔN, ĐỘ Ô VAN VÀ CÁC HƯ HỎNG KHÁC CỦA SƠ MI XI LANH - Đường kính danh nghĩa của sơ mi xi lanh......................................mm - Độ ô van cho phép................................................................................. - Độ côn cho phép.................................................................................... - Đơn vị đo : mm Vị trí sơ mi 1 2 3 4 5 6 Vị trí đo Hướng dọc Trên Đường kính Giữa trục khuỷu Dưới Hướng dọc Trên Đường kính Giữa trục khuỷu Dưới Trên Độ ô van Giữa Dưới Ghi chú : Thứ tự Xi lanh tính từ bánh đà. KẾT LUẬN : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. TP. Cần Thơ, ngày .... tháng …… năm2009 CHI CỤC ĐĂNG KIỂM NGƯỜI PHỤ TRÁCH SỬA CHỮA NGƯỜI KIỂM TRA Ký tên Ký tên Ký tên 2/ ĐỘ CÔN, ĐỘ Ô VAN CỦA PIS TON - Đường kính danh nghĩa của pis ton................................................mm 1
  2. - Độ ô van lớn nhất cho phép.................................................................. - Độ côn lớn nhất cho phép..................................................................... - Đơn vị đo : mm Vị trí piston 1 2 3 4 5 6 Vị trí đo Hướng dọc Trên Đường kính Giữa trục khuỷu Dưới Hướng dọc Trên Đường kính Giữa trục khuỷu Dưới Trên Độ ô van Giữa Dưới Độ côn AA BB Ghi chú : Thứ tự piston tính từ bánh đà. KẾT LUẬN : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. TP. Cần Thơ, ngày......tháng......năm 2009 CHI CỤC ĐĂNG KIỂM NGƯỜI PHỤ TRÁCH SỬA CHỮA NGƯỜI KIỂM TRA Ký tên Ký tên Ký tên 3/ ĐỘ DẦY CỦA SÉC MĂNG - Đường kính danh nghĩa của séc măng hơi.....................................mm - Đường kính danh nghĩa của séc măng dầu.....................................mm - Độ sai cho phép của chiều dầy séc măng.......................................mm - Đơn vị đo : mm Vị trí piston 1 2 3 4 5 6 Loại séc măng Séc măng 1 hơi 2 2
  3. 3 4 5 Séc măng 1 dầu 2 Ghi chú : Thứ tự piston tính từ bánh đà. KẾT LUẬN : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. TP. Cần Thơ, ngày......tháng......năm 2009 CHI CỤC ĐĂNG KIỂM NGƯỜI PHỤ TRÁCH SỬA CHỮA NGƯỜI KIỂM TRA Ký tên Ký tên Ký tên 4/ KHE HỞ DẦU BẠC ĐẦU TO BIÊN - Đường kính danh nghĩa của cổ biên trục khuỷu............................mm - Khe hở lắp ghép tối đa cho phép....................................................mm - Đơn vị đo : mm Vị trí piston 1 2 3 4 5 6 Vị trí đo Sợi chì 1 Đầu Sợi chì 2 Sợi chì 3 Sợi chì 1 Giữa Sợi chì 2 Sợi chì 3 Sợi chì 1 Cuối Sợi chì 2 Sợi chì 3 3
  4. Ghi chú : Thứ tự biên tính từ bánh đà. Sợi chì 1,2,3 tính từ phíabánh đà. KẾT LUẬN : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. TP. Cần Thơ, ngày......tháng......năm 2009 CHI CỤC ĐĂNG KIỂM NGƯỜI PHỤ TRÁCH SỬA CHỮA NGƯỜI KIỂM TRA Ký tên Ký tên Ký tên 5/ KHE HỞ DẦU BẠC ĐẦU Ổ ĐỠ TRỤC KHUỶU - Đường kính danh nghĩa của cổ trục khuỷu....................................mm - Tiêu chuẩn khe hở lắp ghép............................................................mm - Tiêu chuẩn khe hở sử dụng tối đa..................................................mm - Đơn vị đo : mm Thứ tự piston 1 2 3 4 5 6 Vị trí đo Sợi chì 1 Đầu Sợi chì 2 Sợi chì 3 Sợi chì 1 Giữa Sợi chì 2 Sợi chì 3 Sợi chì 1 Cuối Sợi chì 2 Sợi chì 3 Ghi chú : Thứ tự ổ đỡ trục khuỷu tính từ bánh đà. Sợi chì 1,2,3 tính từ phía bánh đà. KẾT LUẬN : 4
  5. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. TP. Cần Thơ, ngày......tháng......năm 2009 CHI CỤC ĐĂNG KIỂM NGƯỜI PHỤ TRÁCH SỬA CHỮA NGƯỜI KIỂM TRA Ký tên Ký tên Ký tên 6/ KIỂM TRA TRỤC LÁP CHÂN VỊT VÀ GỐI ÁO TRỤC - Đường kính danh nghĩa ban đầu của trục láp................................mm - Đường kính danh nghĩa ban đầu tại gối áo trục láp......................mm - Độ mài mòn tối đa cho phép...........................................................mm - Đơn vị đo : mm Thứ tự của bạc ổ trục Ao Trục Ao Trục Ao Trục Ao Trục Vị trí đo đầu ngoài đầu ngoài đầu trong đầu trong (trái) (phải) (trái) (phải) 1 2 3 Ghi chú : Số 1,2,3 : là vị trí đo điểm đầu, điểm giữa, và điểm cuối của áo trục. KẾT LUẬN : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 5
  6. TP. Cần Thơ, ngày......tháng......năm 2009 CHI CỤC ĐĂNG KIỂM NGƯỜI PHỤ TRÁCH SỬA CHỮA NGƯỜI KIỂM TRA Ký tên Ký tên Ký tên 7/ KIỂM TRA BẠC CAO SU - Đường kính danh nghĩa ban đầu lỗ bạc ngoài...............................mm - Đường kính danh nghĩa ban đầu của lỗ bạc trong.........................mm - Độ mài mòn tối đa cho phép...........................................................mm - Đơn vị đo : mm Thứ tự của bạc ổ trục Bạc cao su Bạc cao su Bạc cao su Bạc cao su Vị trí đo đầu ngoài đầu ngoài đầu trong đầu trong (trái) (phải) (trái) (phải) 1 2 3 Ghi chú : Số 1,2,3 : là vị trí đo điểm đầu, điểm giữa, và điểm cuối của bạc theo chiều dài. KẾT LUẬN : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. TP. Cần Thơ, ngày......tháng......năm 2009 CHI CỤC ĐĂNG KIỂM NGƯỜI PHỤ TRÁCH SỬA CHỮA NGƯỜI KIỂM TRA Ký tên Ký tên Ký tên 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản