BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ

Chia sẻ: kebitmat

BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ

Nội dung Text: BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ

NTNB ­ 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa điểm , ngày...........tháng...........năm............
BIÊN BẢN SỐ................
BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ
CÔNG VIỆC GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH: GIAXAYDUNG
- CHỦ ĐẦU TƯ: GIAXAYDUNG
- NHÀ THẦU EPC: Tổ hợp nhà thầu EPC (Do ABC làm lãnh dạo tổ hợp)
- NHÀ THẦU CUNG CẤP, CHẾ TẠO THIẾT BỊ:
………………………………………
1. Thiết bị gia công chế tạo: ………………………..
Mã số thiết bị: ……………………………………..
2. Thành phần tham gia nghiệm thu của Nhà thầu:
- Họ và tên............................ chức vụ: …………………
- Họ và tên............................ chức vụ: …………………..
- Họ và tên............................ chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp
- Họ và tên............................ chức vụ: Cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu : .......... ngày.......... tháng ......... năm.........
Kết thúc : .......... ngày.......... tháng......... năm..........
Tại: .......................................................
4. Đánh giá công việc gia công chế tạo đã thực hiện:
a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
………………………………………………………………………………….
b) Chất lượng gia công chế tạo: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng và yêu
cầu kỹ thuật)
Kết quả nghiệm
Bản vẽ thi công Phương pháp
TT Nội dung nghiệm thu thu
số kiểm tra
Đạ t Không đạt
1

c) Các ý kiến khác:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. Kết luận:
...........................................................................................................................….
................................................................................................................................
ĐẠI DIỆN NHÀ PHỤ TRÁCH THI KCS CÁN BỘ THI CÔNG
THẦU CÔNG TRỰC TIẾP
TRỰC TIẾP
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản