BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Chia sẻ: hoangly

Căn cứ Hợp đồng tư vấn và cung ứng dịch vụ đầu tư số……...... ngày……......ký giữa Công ty Tài chính Dầu khí (nay là Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)) và Ông (Bà)………….............. về việc: PVFC cung cấp dịch vụ tư vấn cho Ông (Bà)………….............. đầu tư vào lô đất số: LKH…... thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới - Tây đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An (nay là dự án Khu đô thị mới Nghi...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản