BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Chia sẻ: hoangly

Căn cứ Hợp đồng tư vấn và cung ứng dịch vụ đầu tư số……...... ngày……......ký giữa Công ty Tài chính Dầu khí (nay là Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)) và Ông (Bà)………….............. về việc: PVFC cung cấp dịch vụ tư vấn cho Ông (Bà)………….............. đầu tư vào lô đất số: LKH…... thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới - Tây đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An (nay là dự án Khu đô thị mới Nghi...

Nội dung Text: BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------♦♦♦----------

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Số……........./BBTL - PVFC - 08.
Căn cứ Hợp đồng tư vấn và cung ứng dịch vụ đầu tư số……......
ngày……......ký giữa Công ty Tài chính Dầu khí (nay là Tổng Công ty Tài chính
cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)) và Ông (Bà)………….............. về việc:
PVFC cung cấp dịch vụ tư vấn cho Ông (Bà)………….............. đầu tư vào lô đất
số: LKH…... thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới - Tây đại lộ
Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An (nay là dự án Khu đô thị
mới Nghi Phú) do Công ty xây dựng số 9 - VINACONEX làm chủ đầu tư.
Hôm nay, ngày…. Tháng…..năm 2008
Chúng tôi gồm có:
Bên A: Ông (Bà)……….......................(Bên được tư vấn).
Địa chỉ:…………………........................................................................................
Bên B: Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (Bên tư vấn).
Người đại diện:.............................................Chức vụ: ...........................................
Địa chỉ: 72F Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Thống nhất lập Biên bản thanh lý hợp đồng như sau:
1. Hai Bên thống nhất thanh lý Hợp đồng tư vấn và cung ứng dịch vụ đầu tư
số…..................ngày….......... giữa Công ty tài chính Dầu khí (nay là Tổng Công
ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)) và Ông (Bà)……................. về
việc PVFC cung cấp dịch vụ tư vấn cho Ông (Bà)………..đầu tư vào lô đất
LKH….. thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới - Tây đại lộ Xô
Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An (nay là dự án Khu đô thị mới
Nghi Phú) do Công ty xây dựng số 9 - VINACONEX làm chủ đầu tư.
2. Các bên nhất trí đã hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với nhau theo quy định tại
Hợp đồng tư vấn trên.
Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ
01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIÊN BÊN B
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản