BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Chia sẻ: Hoang Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
5.955
lượt xem
600
download

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Hợp đồng tư vấn và cung ứng dịch vụ đầu tư số……...... ngày……......ký giữa Công ty Tài chính Dầu khí (nay là Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)) và Ông (Bà)………….............. về việc: PVFC cung cấp dịch vụ tư vấn cho Ông (Bà)………….............. đầu tư vào lô đất số: LKH…... thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới - Tây đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An (nay là dự án Khu đô thị mới Nghi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------♦♦♦---------- BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG Số……........./BBTL - PVFC - 08. Căn cứ Hợp đồng tư vấn và cung ứng dịch vụ đầu tư số……...... ngày……......ký giữa Công ty Tài chính Dầu khí (nay là Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)) và Ông (Bà)………….............. về việc: PVFC cung cấp dịch vụ tư vấn cho Ông (Bà)………….............. đầu tư vào lô đất số: LKH…... thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới - Tây đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An (nay là dự án Khu đô thị mới Nghi Phú) do Công ty xây dựng số 9 - VINACONEX làm chủ đầu tư. Hôm nay, ngày…. Tháng…..năm 2008 Chúng tôi gồm có: Bên A: Ông (Bà)……….......................(Bên được tư vấn). Địa chỉ:…………………........................................................................................ Bên B: Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (Bên tư vấn). Người đại diện:.............................................Chức vụ: ........................................... Địa chỉ: 72F Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Thống nhất lập Biên bản thanh lý hợp đồng như sau: 1. Hai Bên thống nhất thanh lý Hợp đồng tư vấn và cung ứng dịch vụ đầu tư số…..................ngày….......... giữa Công ty tài chính Dầu khí (nay là Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)) và Ông (Bà)……................. về việc PVFC cung cấp dịch vụ tư vấn cho Ông (Bà)………..đầu tư vào lô đất LKH….. thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới - Tây đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An (nay là dự án Khu đô thị mới Nghi Phú) do Công ty xây dựng số 9 - VINACONEX làm chủ đầu tư. 2. Các bên nhất trí đã hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với nhau theo quy định tại Hợp đồng tư vấn trên. Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIÊN BÊN B
Đồng bộ tài khoản