Biên bản tường trình sự việc

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

4
6.911
lượt xem
286
download

Biên bản tường trình sự việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biên bản tường trình sự việc

  1. CỘNG HỊA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ===== o0o ===== Bắc Giang, ngy .... thng ... năm 2009 BẢN TƯỜNG TRÌNH DIỄN BIẾN SỰ VIỆC XẢY RA Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC - Họ và tên (viết chữ in hoa):............................................................................................. - Sinh ngày ........ tháng ........ năm 2009. - Quê quán: ......................................................................................................................... - Nơi ở hiện nay: ................................................................................................................ - Trình độ chuyên môn được đào tạo: ............................................................................... - Công việc chính hiện đang được đảm nhiệm: ............................................................... - Đơn vị đang làm việc (Phòng, chi nhánh, tổ, nhóm):...................................................... - Hệ số lương (cơ bản) đang hưởng: ............................................................................... - Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày ........ tháng ........ năm 2009. - Trình tự diễn biến sự việc: ............................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. - Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra: ........................................................................... ............................................................................................................................................. - Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của công ty đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo mẫu số 6 (1). - Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm. Người viết tường trình (ký, ghi rõ họ tên) 1 Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội.
Đồng bộ tài khoản