Biên bản Xác định ranh giới, mốc giới thửa đất

Chia sẻ: hailongla

Biên bản Xác định ranh giới, mốc giới thửa đất

Nội dung Text: Biên bản Xác định ranh giới, mốc giới thửa đất

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN
Xác định ranh giới, mốc giới thửa đất
(Theo hiện trạng sử dụng)
Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2007 UBND xã Thiện Nghiệp đã tiến hành khảo sát
xác định ranh giới thửa đất tại thực địa của ông: …………………….

Đang sử dụng tại: Thôn …………., xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết, tỉnh BT
Thuộc thửa đất số:.…. diện tích: m2; tờ bản đồ địa chính số……………..
Mục đích sử dụng đất: ……………………………………………………………..

THÀNH PHẦN GỒM
I.Đại diện UBND xã Thiện Nghiệp và Cán bộ đo đạc.
1: ……………………................. : Chủ tịch UBND xã Thiện Nghiệp.
2:………………………………... : Cán bộ địa chính.
3:………………………………… : Cán bộ đo đạc.

II. Chủ sử dụng ký tên: SƠ ĐỒ THỬA ĐẤTM1
III. Các chủ sử dụng đất liền kề:
1: Ông: …………………… M5 M2
2: Ông: …………………..
3:Ông: ……………………… M4
4: Ông: ……………………. M3
BẢNG KÊ TỌA ĐỘ (THEO HỆ TỌA ĐỘ VN-2000)
Số hiệu
X(m) Y(m) S(m)
điểm
M1 1218130.6300 471684.3558
M2 1218042.2627 471928.1608 259.3254
M3 1217936.0039 471905.3236 108.3926
M4 1217991.8551 471767.1532 149.0316
M5 1218050.5796 471646.3390 136.4787
M1 1218130.6300 471684.3558 88.6192CÁN BỘ ĐO ĐẠC CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH UBND XÃ THIỆN NGHIỆP
Chu tich
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản