Biên bản Xác định ranh giới, mốc giới thửa đất

Chia sẻ: Huynh Truong Phu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.353
lượt xem
108
download

Biên bản Xác định ranh giới, mốc giới thửa đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biên bản Xác định ranh giới, mốc giới thửa đất

  1. CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN Xác định ranh giới, mốc giới thửa đất (Theo hiện trạng sử dụng) Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2007 UBND xã Thiện Nghiệp đã tiến hành khảo sát xác định ranh giới thửa đất tại thực địa của ông: ……………………. Đang sử dụng tại: Thôn …………., xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết, tỉnh BT Thuộc thửa đất số:.…. diện tích: m2; tờ bản đồ địa chính số…………….. Mục đích sử dụng đất: …………………………………………………………….. THÀNH PHẦN GỒM I.Đại diện UBND xã Thiện Nghiệp và Cán bộ đo đạc. 1: ……………………................. : Chủ tịch UBND xã Thiện Nghiệp. 2:………………………………... : Cán bộ địa chính. 3:………………………………… : Cán bộ đo đạc. II. Chủ sử dụng ký tên: SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT M1 III. Các chủ sử dụng đất liền kề: 1: Ông: …………………… M5 M2 2: Ông: ………………….. 3:Ông: ……………………… M4 4: Ông: ……………………. M3 BẢNG KÊ TỌA ĐỘ (THEO HỆ TỌA ĐỘ VN-2000) Số hiệu X(m) Y(m) S(m) điểm M1 1218130.6300 471684.3558 M2 1218042.2627 471928.1608 259.3254 M3 1217936.0039 471905.3236 108.3926 M4 1217991.8551 471767.1532 149.0316 M5 1218050.5796 471646.3390 136.4787 M1 1218130.6300 471684.3558 88.6192 CÁN BỘ ĐO ĐẠC CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH UBND XÃ THIỆN NGHIỆP Chu tich

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản