Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỐN GÓP

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 1 trang

1
1.417
lượt xem
251
download

Tài liệu tham khảo mẫu biên bản giao tài sản xác nhận góp vốn

Lưu

BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỐN GÓP
Nội dung Text

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 0 BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỐN GÓP Hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2008, hai bên gồm có: BÊN GÓP VỐN: Tên đơn vị : Công ty Cổ Phần Địa chỉ : Điện thoại : Fax: Mã số thuế : Giấy Chứng nhận ĐKKD số: Do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh …. cấp ngày ….. Đại diện : …. Chức vụ: Tổng Giám Đốc BÊN NHẬN GÓP VỐN: Tên đơn vị : Công ty Cổ Phần … Địa chỉ :. Điện thoại : . Fax: . Mã số thuế : . Giấy Chứng nhận ĐKKD số: …. Do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh …. cấp ngày … Đại diện :… Chức vụ: Giám Đốc Cùng tiến hành xác nhận số vốn góp tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008 như sau: Giá trị vốn góp : …… VND (Số tiền bằng chữ: …….) BÊN GÓP VỐN BÊN NHẬN GÓP VỐN TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC . .

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản