BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỐN GÓP

Chia sẻ: phuonghoangnho

Tài liệu tham khảo mẫu biên bản giao tài sản xác nhận góp vốn

Nội dung Text: BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỐN GÓP

 

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 0 BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỐN GÓP Hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2008, hai bên gồm có: BÊN GÓP VỐN: Tên đơn vị : Công ty Cổ Phần Địa chỉ : Điện thoại : Fax: Mã số thuế : Giấy Chứng nhận ĐKKD số: Do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh …. cấp ngày ….. Đại diện : …. Chức vụ: Tổng Giám Đốc BÊN NHẬN GÓP VỐN: Tên đơn vị : Công ty Cổ Phần … Địa chỉ :. Điện thoại : . Fax: . Mã số thuế : . Giấy Chứng nhận ĐKKD số: …. Do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh …. cấp ngày … Đại diện :… Chức vụ: Giám Đốc Cùng tiến hành xác nhận số vốn góp tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008 như sau: Giá trị vốn góp : …… VND (Số tiền bằng chữ: …….) BÊN GÓP VỐN BÊN NHẬN GÓP VỐN TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC . .
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản