Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
1.262
lượt xem
147
download

Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT Mẫu biên bản xử phạt vi phạm hành chính (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18/5/2012 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN XỬ LÝ VI PHẠM ------Số: ………/BBKT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
====== o0o ======

..., ngày ...../ ...../ .........

BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT

Hôm nay, vào lúc ........ giờ ........... ngày ...... tháng ...... năm ............. tại ..................... thuộc Công ty TNHH Tín Trực, chúng tôi gồm có:
1. Ông (Bà): Chức vụ:
2. Ông (Bà): Chức vụ:
Đại diện cho Ban Giám đốc Công ty ............, tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm nội quy và những quy định của Công ty đề ra đối với:
Nội dung vi phạm:
Ý kiến của người bị lập biên bản về nội dung vi phạm:
Trưởng bộ phận:
Ý kiến của Trưởng bộ phận:
Kiến nghị xử lý:
Biên bản kết thúc vào lúc .............. ngày ...... tháng ...... năm .......... Đã đọc cho mọi người cùng nghe và cùng ký vào biên bản.
 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản