BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
1.250
lượt xem
145
download

BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT

  1. CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phòng ban: ....................... ====== o0o ====== Số: ..................................... Bắc Giang, ngày ...../ ...../ ......... BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT Hôm nay, vào lúc ........ giờ ........... ngày ...... tháng ...... năm ............. tại ..................... thuộc Công ty TNHH Tín Trực, chúng tôi gồm có: 1. Ông (Bà): ................................................................. Chức vụ: ............................... 2. Ông (Bà): ................................................................. Chức vụ: ............................... Đại diện cho Ban Giám đốc Công ty TNHH Tín Trực, tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm nội quy và những quy định của Công ty đề ra đối với: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Nội dung vi phạm: .................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ý kiến của người bị lập biên bản về nội dung vi phạm: ..................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Trưởng bộ phận: .................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ý kiến của Trưởng bộ phận: ................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Kiến nghị xử lý: ...................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Biên bản kết thúc vào lúc .............. ngày ...... tháng ...... năm .......... Đã đọc cho mọi người cùng nghe và cùng ký vào biên bản. NGƯỜI BỊ LẬP BIÊN BẢN TRƯỞNG BỘ PHẬN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản