Biến đổi khí hậu và các thời tiết khí hậu cực đoan

Chia sẻ: vuctcanh

Biến đổi khí hậu trái đất là sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một giai đoạn nhất định từ tính bằng thập kỷ hay hàng triệu năm. Biến đôi khí hậu gây ra những biến động mạnh mẽ trong diễn biến các hiện tượng khí tượng, thủy văn như bão, mưa lớn, lũ lụt, hạn hán, nắng nóng, rét đậm, rét hại, mực nước biển cực đại…làm tăng tính dị thường và tính cực đoan của chúng, gây khó khăn cho công tác dự...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Biến đổi khí hậu và các thời tiết khí hậu cực đoan

Khoa Kinh Tế Và Phát Triển
Khoa
Nông Thôn
Nông
Môn Kinh tế Tài nguyên
Môn

Báo cáo
Báo
Biiến đổi khí hậu
B
và các thời tiết khí hậu cực đoan

Giảng viên :Nguyễn Văn Song
Bộ môn: Kinh tế tài nguyên
Kết cấu của bài báo

• Phần 1: Tính cấp thiết của bài báo
• Phần 2: Mục tiêu của bài báo
• Phần 3: Phương pháp nghiên cứu của bài
báo
• Phần 4:Nội dung chính của bài báo ph ản
ánh
• Phần 5:Kết luận của bài báo
Tính cấp thiết của đề tài
Tính
• Biến đổi khí hậu trái đất là sự thay đổi của
hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thuỷ quyển,
sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong
tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và
nhân tạo trong một giai đoạn nhất định từ tính
bằng thập kỷ hay hàng triệu năm.

• Biến đôi khí hậu gây ra những biến động
mạnh mẽ trong diễn biến các hiện tượng khí
tượng, thủy văn như bão, mưa lớn, lũ lụt, hạn
hán, nắng nóng, rét đậm, rét hại, mực nước
biển cực đại…làm tăng tính dị thường và tính
cực đoan của chúng, gây khó khăn cho công
tác dự báo và phòng chống.

• Việt Nam là 1 trong những quốc gia bị ảnh
hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu,
như chiều cường , bão lốc, hiện tượng xa
mạc hóa … gây ảnh hưởng rất lớn đến phát
triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân.
Mục tiêu của bài báo
• Thích ứng là điều chỉnh cách sống của con người phù
hợp với sự biến đổi khí hậu nhằm ứng phó với những
hình thái thời tiết hoặc khí hậu thay đổi bất th ường đã
xảy ra hoặc có thể xảy ra; làm giảm tác hại hoặc khai
thác cơ hội có lợi.
• Thích ứng là một quá trình thực tiễn nhằm điều ch ỉnh
việc chúng ta làm gì, ở đâu và như thế nào để phản ánh
thực tế khí hậu thay đổi và giúp đỡ người khác điều
chỉnh theo tác động của biến đổi khí hậu.
• Thích ứng là chủ động thực hiện, nắm bắt thông tin và
phối hợp họat động. Nó không gián tiếp hay bất ngờ.
Nhận thức rõ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
Phương pháp nguyên cứu
Ph
• Theo quan điển thực tiễn: trong
quá trình nghiên cứu bám sát thực
tiễn và phục vụ cho thực tiễn phát
triển xã hội. Mọi đề tài nghien cứu
khoa học phải có tính cấp thiết
suất phát từ thực tiễn và phải có ý
nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn.

• Theo phương pháp quy nạp hiện
đại: dữ liệu được thu thập một
cách có mục đích và chân lý mới là
kết quả của việc nghiên cứu chứ
không phải tiêu đề của việc nghiên
cứu.
Nội dung chính của bài báo
1;Nóng lên toàn cầu và những biến đổi quy mô lớn trong
hệ thống khí hậu Trái đất, trước hết là trong khí quyển
và đại dương
Khí quyển :
- Tăng chủ yếu ở những lớp không khí độ cao dưới 8 km, ở gần mặt đất
nhiệt độ tăng nhiều nhất ( tb toàn cầu tăng 0,15°C/ 1 thập kỷ ).
- Sự trao đổi định hướng giữa vĩ độ thấp và vĩ độ cao yếu đi, làm cho vận
tải nhiệt, ẩm từ vùng ôn đới đến vùng ôn đới giảm đi.
- Sự tăng lên của hàm lượng các khí nhà kính.

Đại dương :
- Nhiệt độ tăng nhanh hơn trên đại dương, tăng nhiều hơn ở vùng vĩ độ
cao, ít hơn ở vùng vĩ độ thấp.
- Nhiệt độ nước biển tăng chủ yếu trong lớp nước bên trên đén độ sâu
khoảng 3000 m, lớp nước bề mặt tăng nhiều hơn lớp nước bên dưới.
- Hoàn lưu nhiệt – muối suy yếu đi làm giảm vận tải nhiệt lên các vùng vĩ
độ cao của Châu Âu.
- Khả năng bốc hơi nước trên bề mặt đại dương sẽ tăng khoảng 5,2% với
độ lệch tiêu chuẩn ± 1,6%.
2:Ảnh hưởng của nóng lên toàn cầu đến các yếu tố và
2:
hiện tượng, thời tiết khí hậu cực đoan


• Theo Ban Liên chính phủ vềvề biển đổi khí
hậu (IPCC, 2001, 2007), số ngày và tần số
xuất hiện ngày nắng nóng trên lục địa tăng lên
trong khí số ngày làm giảm đi.
• Mưa lớn hoặc tỷ lệ mưa lớn trong tổng lượng
mưa tăng lên (có khả năng lớn hơn 90%)
• Cường độ hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới,
tốc độ gió mạnh nhất trong bão,tổng lượng
mưa và lượng mưa cực đại do bão tăng lên.
• Tính biến động của mưa gió mùa và hiện
tượng mực nước biển cực trị tăng lên (có khả
năng 65 – 90%)
3: Biến đổi khí hậu và một số hiện ượng thời tiết,
3:
khí hậu cực đoan ở Việt Nam trong thời gian qua

Rét đậm, rét hại
Với cường độ mạnh. Kéo dài 38 ngày, từ 14 tháng 1 đến 20 tháng
2/2008. Có tính dị thường và cực đoan.
Nhiệt độ thấp nhất ở hà Nội tronh đợt rét là 6,7°C (2/2/2008), Sapa
-1,6°C (14/2/2008)
Nắng nóng
Nắng nóng tăng lên ở nhiều nơi tron thập kỷ 1981 – 1990 và 1991 –
2000,chủ yếu các tỉnh phía Nam. Những đợt nắng nóng h ầu h ết xỷ
ra vào những năm có El Nino.
Mưa lớn trái mùa
Nhều đợt mưa lớn trái mùa có tính chất dị thường và còn vượt kỉ lục
về lượng mưa.
Kết luận của bài báo

• Cho đến nay, việc dự báo thời tiết có tính
dị thường (rái mùa) và cực đoan (cường
độ mưa cực lớn và thòi gian kéo dài) như
trên còn là một khó khăn và là một thách
thức đới vói những người làm dự báo thời
tiết, nhất là trong tình hình biến đổi khí
hậu hiện nay.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản