Biên lợi nhuận là gì ?

Chia sẻ: hoangtuxuan

Biên lợi nhuận (profit margin) là tỷ lệ được tính toán bằng cách lấy lợi nhuận chia cho doanh thu. Chỉ số này cho biết mỗi đồng doanh thu tạo ra được bao nhiêu đồng thu nhập.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản