BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
124
lượt xem
18
download

BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'biết nhận lỗi và sửa lỗi (tiết 2)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2)

  1. O C BÀI 2 : BI T NH N L I VÀ S A L I (Ti t 2) I. M C TIÊU : - Bi t khi có l i thì nên nh n l i và s a l i, ng th i bi t nh c b n nh n l i và s a l i. - Rèn kĩ năng th c hành úng vi c s a ch a l i l m. - Giáo d c h c sinh có tính dũng c m, trung th c. II. DÙNG D Y H C : GV : D ng c s m vai. Phi u BT. HS : V bài t p III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -Bi t nh n l i và s a l i khi nào ? -Nh n xét, ánh giá.
  2. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “Bi t nh n l i và s a l i” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 9 *Ho t ng 1: óng vai ph theo tình hu ng. M c tiêu : Giúp hs l a -Hs làm cá nhân. ch n và th c hành bi t nh n và s a l i. -Trình bày trư c l p. -GV phát phi u giao vi c -Nhóm theo dõi. theo các tình hu ng. 8 -K t lu n : Khi có l i bi t ph nh n và s a l i là dũng c m, áng khen. -Các nhóm th o lu n. *Ho t ng 2 : Th o lu n. - i di n nhóm lên M c tiêu : Bi t nh c b n trình bày k t qu . nh n l i và s a l i. 8 -GV chia nhóm và phát
  3. ph phi u giao vi c theo tình hu ng. -K t lu n : C n bày t ý ki n c a mình khi b ngư i khác -Vài hs k cho c l p hi u nh m. cùng nghe nh ng vi c mình *Ho t ng 3 : T liên h ã nh n và s a l i. M c tiêu : Giúp hs ánh giá và l a ch n hành vi nh n và s a l i t kinh nghi m b n thân. -Y/C hs t liên h b n thân. -Khen ng i HS bi t nh n l i và s a l i. -Nh n xét khen ng i. K t lu n chung : Ai cũng có khi m c l i. i u quan tr ng là ph i bi t nh n l i và s a l i,…
  4. 4.C ng c : (4 phút) -Vì sao c n nh n và s a l i khi có l i ? -GV nh n xét. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét-Xem l i bài-Làm VBT -Rút kinh nghi m: ------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản