BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2)

Chia sẻ: corolla

Tham khảo tài liệu 'biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 2)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2)

O C

BÀI 10 : BI T NÓI L I YÊU C U,
NGH (Ti t 2)

I. M C TIÊU :

- Giúp hs bi t c n nói l i yêu c u, ngh trong các tình hu ng phù
h p. Vì th m i th hi n s tôn tr ng ngư i khác và tôn tr ng b n thân.

-Quý tr ng và h c t p nh ng ai bi t nói l iyêu c u ngh phù
h p.Phê bình, nh c nh nh ng ai không bi t nói l i yêu c u, ngh .

-Th c hi n nói l i yêu c u ngh trong các tình hu ng c th .

II. DÙNG D Y H C :

GV : D ng c s m vai.

HS : VBT

III. CÁC H AT NG D Y H C :

1. n nh : (1 phút ) Hát

2. Ki m tra bài cũ : (4 phút)

-Vì sao c n ph i nói l i yêu c u, ngh ?

- Nh n xét, ánh giá.
3. Bài m i :

a/ Gi i thi u bài : “ Bi t nói l i yêu c u, ngh ”

b/ Các ho t ng d y h c :
TL HO T NG D Y HO T NG H C


8 * Ho t ng 1: Hs t liên
ph h

M c Tiêu : HS bi t t
-Hs t liên h , trình
ánh giá vi c s d ng l i yêu
bày.
c u, ngh c a b n thân.

10 .
-GV nêu yêu c u : Hãy k
ph
l i nh ng trư ng h p b n thân
nói l i yêu c u,…
-Hs th o lu n, óng
-Nh n xét khen ng i. vai theo t ng c p.

*Ho t ng 2 : óng vai. -Hs trình bày.

M c tiêu : Hs th c hành -Nh n xét v b n.
nói l i yêu c u, ngh ,…
7
ph -Gv nêu tình hu ng.
-Hs th c hi n trò chơi

-Nh n xét k t lu n : Khi
c n n giúp , dù nh c a
ngư i khác, em c n có l i nói và
hành ng, c ch phù h p.. -Hs nh c l i.

*Ho t ng 3 : Trò chơi
“Văn minh”.

M c tiêu : Hs th c hành
nói l i l ch s v i các b n trong
l p,…

-Gv ph bi n lu t chơi.

-Gv nh n xét, ánh giá.

K t lu n chung : Bi t nói
l i yêu c u, ngh phù h p
trong giao ti p h ng ngày là t
tôn tr ng và tôn tr ng ngư i
khác.
4.C ng c : (4 phút)

- Vì sao ta c n bi t nói l i yêu c u, ngh ?

-GV nh n xét.

IV. HO T NG N I TI P: (1 phút)

-Nh n xét - Xem l i bài – Hs bi t tr l i c a rơi.

-Rút kinh nghi m:

-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản