BIỂU DIỄN VẬT THỂ

Chia sẻ: Nguyen Thi Hong Loan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:59

1
999
lượt xem
180
download

BIỂU DIỄN VẬT THỂ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiếu vuông góc vật thể lên các mặt phẳng hình chiếu vuông góc nhau từng đôi một. Sau đó xoay các mặt phẳng hình chiếu trùng nhau thành mặt phẳng (xoay theo qui ước). Mặt phẳng này chính là mặt phẳng bản vẽ. Mặt phẳng hình chiếu là mặt phẳng thể hiện hình ảnh của vật thể mà người quan sát đứng ở rất xa và nhình theo hướng vuông góc với mặt phẳng đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU DIỄN VẬT THỂ

 1. BIỂU DIỄN VẬT THỂ 1
 2. Biểu diễn vật thể  Phép chiếu  Hình chiếu của điểm – đoạn thẳng – vật thể  Hình chiếu của hình khối  Biểu diễn các hình khối cơ bản  Hình biểu diễn vật thể 2
 3. Phép chiếu 3
 4. Phép chiếu  Phép chiếu xuyên tâm (các tia chiếu tại tâm chiếu S) 4
 5. Phép chiếu  Phép chiếu song song  Phép chiếu xiên  Phép chiếu vuông góc 5
 6. 6
 7. Hình chiếu vuông góc  Chiếu vuông góc vật thể lên các mặt phẳng hình chiếu vuông góc nhau từng đôi một. Sau đó xoay các mặt phẳng hình chiếu trùng nhau thành mặt phẳng (xoay theo qui ước). Mặt phẳng này chính là mặt phẳng bản v ẽ.  Các hình trên mặt phẳng của bản vẽ là các hình chiếu vuông góc của vật thể. 7
 8. Mặt phẳng hình chiếu  Mặt phẳng hình chiếu là mặt phẳng thể hiện hình ảnh của vật thể mà người quan sát đứng ở rất xa và nhìn theo hướng vuông góc với mặt phẳng đó. 8
 9. Hệ thống mặt phẳng hình chiếu (MPHC)  Hệ thống mặt phẳng hình chiếu là kết hợp của 2 hoặc 3 MPHC để thể hiện các mặt của vật thể.  Mỗi mặt phẳng hình chiếu chỉ cho phép thể hiện một mặt của vật thể trong không gian  Các hệ thống MPHC:  Hệ thống 3 MPHC (gọi hệ tam diện)  Hệ thống 2 MPHC (gọi hệ nhị diện) 9
 10. Hệ thống 3 MPHC Z  Hệ thống ba mặt chiếu gồm ba mặt phẳng cắt nhau và vuông góc với nhau từng đôi một. P1 P3  P1 : MPHC đứng  P2 : MPHC bằng  P3 : MPHC cạnh O  OX : Trục chiếu rộng  OY : Trục chiếu sâu  OZ : Trục chiếu cao Y X P2 10
 11. Hệ thống 2 MPHC  Hệ thống 2 MPHC gồm hai P1 Z mặt phẳng vuông góc với nhau.  P1 : MPHC đứng  P2 : MPHC bằng O X P2 Y 11
 12. Đồ thức  Đồ thức là thể hiện lên một mặt phẳng hệ thống các mặt phẳng hình chiếu (MPHC).  MPHC được thể hiện bằng các trục (giao tuyến của các MPHC). 12
 13. Đồ thức hệ thống 3 MPHC Z P1 P3  Mặt phẳng P1 giữ nguyên.  Quay P2 quanh trục X để P2 cùng nằm trong MP với P1. X O  Quay P3 quanh trục Z để P3 Y cùng nằm trong MP với P1. P2 Y 13
 14. Đồ thức hệ thống 2 MPHC  Mặt phẳng P1 giữ nguyên. Z  Quay P2 quanh trục X để P1 P2 cùng nằm trong MP với P1. X O P2 Y 14
 15. Hình chiếu của một điểm  Hình chiếu 1 điểm lên 2 mặt phẳng hình chiếu. 15
 16.  Hình chiếu 1 điểm lên 3 mặt phẳng chiếu 16
 17. Hình chiếu của đoạn thẳng 17
 18. Hình chiếu của đoạn thẳng song song MPHC Bằng 18
 19. Hình chiếu của đoạn thẳng song song MPHC Đứng 19
 20. Hình chiếu của đoạn thẳng song song MPHC Cạnh 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản