Biểu mẫu " Bản cam kết thông báo định kỳ của con nuôi"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
128
lượt xem
3
download

Biểu mẫu " Bản cam kết thông báo định kỳ của con nuôi"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu được nhận trẻ em nói trên làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết trong ba năm đầu, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho Cơ quan con nuôi quốc tế thuộc Bộ Tư pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bản cam kết thông báo định kỳ của con nuôi"

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- BẢN CAM KẾT THÔNG BÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NUÔI Chúng tôi/Tôi là : ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quốc tịch Nơi thường trú Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế Số Nơi cấp Ngày, tháng, năm cấp Đang làm thủ tục xin nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi: Họ và tên :....................................................Giới tính :............ Ngày, tháng, năm sinh :........................................................... Nơi sinh : ............................................................................... Dân tộc :...................................Quốc tịch : ............................. Việc xin nhận con nuôi này có sự giúp đỡ của (1) : ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. Nếu được nhận trẻ em nói trên làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết trong ba năm đầu, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho Cơ quan con nuôi quốc tế thuộc Bộ Tư pháp
  2. và Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ....................................., sau đó, mỗi năm tiếp theo gửi thông báo một lần cho đến khi con nuôi đủ 18 tuổi. Thông báo sẽ được gửi qua bưu điện hoặc qua văn phòng con nuôi. Bản cam kết này được làm thành 03 bản chính, 01 bản lưu tại Sở Tư pháp, 01 bản gửi cho Cơ quan con nuôi quốc tế thuộc Bộ Tư pháp, 01 bản do người làm cam kết giữ. Làm tại......, ngày...........tháng....năm ...... ÔNG BÀ (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản