BIỂU MẪU " BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ- Phụ lục I-6"

Chia sẻ: trannhu

Mẫu bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) theo mẫu phụ lục I-6 (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản