Biểu mẫu " Bản tường trình"

Chia sẻ: bachdiemmy

Biểu mẫu " Bản tường trình" về việc đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bản tường trình"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN TƯỜNG TRÌNH 1
V/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ởTôi tên là : Sinh năm :.........................
Chứng minh nhân dân số : . .................. do : .................................
Cấp ngày : ................. tháng : ............... năm :..............................
Địa chỉ thường trú :.................... đường : ......................................
Phường (xã, thị trấn) : ........................... quận (huyện) : ................
Và vợ (chồng) :...................................... Sinh năm : ......................
Chứng minh nhân dân số : ..................... do : ................................
Cấp ngày : ................. tháng : ............... năm :..............................
Địa chỉ thường trú :.................... đường : ......................................
Phường (xã, thị trấn) : ........................... quận (huyện) : ................

Nội dung tường trình :
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Chúng tôi cam kết lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu có gì sai trái
chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Xác nhận 2 .................. Tp HCM, ngày.........tháng.........năm.........
Người làm bản tường trình
(Ký và ghi rõ họ và tên)
1
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004
của Ủy ban nhân dân thành phố
2
Xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc của chính quyền nơi đã giải quyết
chính sách về nhà ở, đất ở về nội dung giải quyết chính sách nhà ở, đất ở cho người
làm bản tường trình (hoặc vợ/chồng của người làm bản tường trình)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản