Biểu mẫu " Bản tường trình"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
7.212
lượt xem
129
download

Biểu mẫu " Bản tường trình"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Bản tường trình" về việc đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bản tường trình"

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN TƯỜNG TRÌNH 1 V/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở Tôi tên là : Sinh năm :......................... Chứng minh nhân dân số : . .................. do : ................................. Cấp ngày : ................. tháng : ............... năm :.............................. Địa chỉ thường trú :.................... đường : ...................................... Phường (xã, thị trấn) : ........................... quận (huyện) : ................ Và vợ (chồng) :...................................... Sinh năm : ...................... Chứng minh nhân dân số : ..................... do : ................................ Cấp ngày : ................. tháng : ............... năm :.............................. Địa chỉ thường trú :.................... đường : ...................................... Phường (xã, thị trấn) : ........................... quận (huyện) : ................ Nội dung tường trình : ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Chúng tôi cam kết lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu có gì sai trái chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Xác nhận 2 .................. Tp HCM, ngày.........tháng.........năm......... Người làm bản tường trình (Ký và ghi rõ họ và tên) 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc của chính quyền nơi đã giải quyết chính sách về nhà ở, đất ở về nội dung giải quyết chính sách nhà ở, đất ở cho người làm bản tường trình (hoặc vợ/chồng của người làm bản tường trình)
Đồng bộ tài khoản