BIỂU MẪU"BẢNG CHẤM CÔNG"

Chia sẻ: tuksckctm

BIỂU MẪU"BẢNG CHẤM CÔNG"

Nội dung Text: BIỂU MẪU"BẢNG CHẤM CÔNG"

BẢNG CHẤM CÔNG
BỘ PHẬN: …………………………………………………. THÁNG: ……/ 200

NGÀY TRONG THÁNG
Stt HỌ VÀ TÊN CA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 CỘNG
sáng
1 chiều
T.ca
sáng
2 chiều
T.ca
sáng
3 chiều
T.ca
sáng
4 chiều
T.ca
sáng
5 chiều
T.ca
sáng
6 chiều
T.ca
sáng
7 chiều
T.ca
sáng
8 chiều
T.ca
sáng
9 chiều
T.calập bảng Trưởng BP
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản