Biểu mẫu "Bảng chấm công"

Chia sẻ: havang

Sử dụng mẫu này để chấm công cho nhân viên trong công ty.

Nội dung Text: Biểu mẫu "Bảng chấm công"

 

  1. MÃ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 STT HỌ VÀ TÊN SỐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bảng chấm công phải có sự xác nhận của từng CB-CNV thuộc bộ phận vào cuối tháng. Ngày …………..Tháng……………..Năm Những thông tin trong bảng chấm công không tẩy , xóa hoặc cạo sửa Trưởng Bộ Phận Bảng chấm công phải nộp về Phòng TCHC vào ngày đầu tháng Khi nộp bảng chấm công, Trưởng bộ phận ký xác nhận vào bảng chấm công. Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản