Biểu mẫu "Bảng đánh giá công việc"

Chia sẻ: havang

Sử dụng mẫu này để đánh giá các nhiệm vụ của 1 công việc nhất định. Mẫu này được dùng cùng với mẫu phân tích công việc để tạo ra các tài liệu dùng cho công tác tuyển dụng.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản