Biểu mẫu "Bảng đánh giá công việc"

Chia sẻ: havang

Sử dụng mẫu này để đánh giá các nhiệm vụ của 1 công việc nhất định. Mẫu này được dùng cùng với mẫu phân tích công việc để tạo ra các tài liệu dùng cho công tác tuyển dụng.

Nội dung Text: Biểu mẫu "Bảng đánh giá công việc"

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Nhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh
giá thực hiện công việc như sau:
1. Thời gian đánh giá: Thực hiện hàng tuần, vào cuối tuần. Cuối tháng sẽ tiến hành tổng hợp để
tính điểm đánh giá của từng nhân viên.
2. Hình thức đánh giá: việc đánh giá thực hiện bằng biễu mẫu kèm theo quy định này. Việc đánh
giá do Trưởng bộ phận thực hiện.
3. Nội dung đánh giá:
Tiêu chuẩn đánh giá Điểm
1-3 3-5 5-6.5 6.5-8 8-10
Chất lượng công Không đảm Không đảm Đảm bảo Đảm bảo Hoàn thành
việc bảo theo yêu bảo theo yêu theo đúng công việc có công việc
cầu 3 lần trở cầu 1- 2 lần/ yêu cầu chất lượng với chất
lên/tháng tháng. tốt, được lượng tốt,
hoặc 1-2 lần khách hàng, đem lại giá
nhưng ảnh đồng trị cao cho
hưởng nghiệm đánh công ty.
nghiêm trọng giá cao.
đến công ty.
Thời gian hoàn Không hoàn Không hoàn Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành
thành công việc thành công thành công công việc công việc công việc
việc không việc không đúng thời trước thời trước thời
đúng thời đúng thời hạn hạn hạn, việc
hạn 3 lần trở hạn 1 - 2 hoàn thành
lên/tháng lần/tháng trước thời
Hoặc không hạn mang lại
hoàn thành 1- giá trị cao
2 lần/tháng, cho cty.
nhưng ảnh
hưởng
nghiệm
trọng.
Cải tiến 0 tính 0 tính Mặc định Có cải tiến, Cải tiến có
được 5 quy giá trị giá trị lớn
điểm, nếu có lớn hơn 1 hơn 5 triệu.
có tiến nhỏ triệu hoặc
có giá trị
Quy định Vi phạm quy Vi phạm quy Vi phạm quy Không vi Không vi
định ở mức định ở mức định không phạm phạm + phát
nghiêm nghiêm nghiệm hiện ra vi
trong, 2 trong, 1 trọng 1 phạm
lần/tháng lần/tháng. lần/tháng
Hoặc Vi
phạm quy
định không
nghiệm
trọng 2 lần
trở lên /tháng
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG……..NĂM………

Stt Họ tên Chất Thời Cả i Quy Tổng Ghi chú
lượng gian tiến định điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ghi chú:
• Mức điểm cho mỗi phần: chất lượng, thời gian, cải tiến, quy định là từ 1 đến 10 điểm
trong đó 10 điểm là điểm tuyệt đối, 5 điểm là điểm đạt trung bình.
• Tổng điểm bằng = ( chất lượng * 1 + thời gian * 1 + cải tiến * 0.5 + quy định * 0.5 ) / 4
• Trong một đơn vị thì bao giờ cũng có 10 % những người không được thưởng và không quá
10 % số người đạt mức thưởng cao nhất.

Ngày tháng năm
Phòng Nhân sự Trưởng bộ phận
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản