Biểu mẫu " Bảng giá bán hàng"

Chia sẻ: bachdiemmy

Biểu mẫu " Bảng giá bán hàng"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bảng giá bán hàng"

 

  1. BẢNG GIÁ BÁN HÀNG Mã Tên hàng Đơn Loại Giá Giá bán Giá bán Số lượng số vị thuế bán 1 2 tồn
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản