BIỂU MẪU "BẢNG KÊ CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu bảng kê chi tiết tiền lương công ty

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG "

BẢNG KÊ CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG
Tháng 05/2008

Họ và tên: Nguyễn Văn A Đơn vị: Phòng Nhân sự


STT CƠ CẤU LƯƠNG SỐ TIỀN GHI CHÚ
I Lương cơ bản 1,263,600
II Các khoản phụ cấp + Thưởng 6,097,000
1 Khu vực 1,000,000
2 Độc hại 1,230,000
3 Đắt đỏ 987,000
4 Trách nhiệm 345,000
5 Công tác phí 345,000
6 Thâm niên 234,000
7 Chức vụ 456,000
8 Tiền ăn 500,000
9 Tiền thưởng 1,000,000
II Các khoản khấu trừ 0
1 BHXH - YT
2 Công đoàn
3 Đoàn phí
4 Đảng phí
5 Thuế thu nhập
6 Tạm ứng
III Thu nhập còn lại (III) = (I) + (II) - (III) 7,360,600

NGƯỜI LẬP
Nguyễn Văn B
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản