Biểu mẫu "Bảng kê chứng từ thanh toán"

Chia sẻ: angola

Biểu mẫu về bảng kê chứng từ thanh toán

Nội dung Text: Biểu mẫu "Bảng kê chứng từ thanh toán"

Bộ (Sở) :........

Đơn vị :........
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN
Nguồn kinh phí :...............................
Chương :............Loại :........... Khoản :.......................
Từ ngày :.......…..Đến ngày :......................................


STT Chứng từ Mục Tiểu mục Nội dung chi Số tiền

Số Ngày
Lập, ngày … tháng … năm …
Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn 
vị

(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, 
đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản