BIỂU MẪU " BẢNG KÊ HỒ SƠ Đăng ký BHXH - BHYT bắt buộc "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu bảng kê hồ sơ đăng ký BHXH- BHYT bắt buộc

Nội dung Text: BIỂU MẪU " BẢNG KÊ HỒ SƠ Đăng ký BHXH - BHYT bắt buộc "

Số HS: 101/……………………../THU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG KÊ HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Đăng ký BHXH - BHYT bắt buộc
1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân):………………………………………………… Mã đơn vị:
………………………
2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:
…………………………………………...............

STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số
lượng
(1) (2) (3)
I. Hồ sơ yêu cầu
1. Phiếu đăng ký tham gia BHXH (01 bản)
2. Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc QĐ thành lập (01bản)
3. Bản sao quyết định xếp hạng doanh nhiệp (01 bản, nếu có)
4. Giấy đăng ký sử dụng lao động, đã đăng ký với cơ quan lao động (01bản chính)
5. Thang bảng lương, đã đăng ký với cơ quan lao động (01bản sao)
6. Danh sách LĐ tham gia BHXH-BHYT (Mẫu 2a-TBH, 02 bản)
7. HĐLĐ hoặc Quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển….(01 bản bản chính / người)
II. Đơn vị đăng ký chậm so với giấy phép, hồ sơ bổ sung:
1. Công văn giải trình lý do chậm đăng ký BHXH cho NLĐ theo quy định (01 bản)
2. Bảng lương thực tế của đơn vị có ký nhận của NLĐ từ ngày thành lập (Mỗi tháng 01
bản)
III Nếu có lao động không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc:
1. Giấy xác nhận tham gia BHXH ở nơi khác (NLĐ làm việc ở nhiều đơn vị, 01 bản/ người)
2. Bản photo thẻ hưu trí (01 bản/người nếu đang nghỉ hưu)
IV. Đơn vị đã tham gia BHXH tại nơi khác chuyển đến, bổ sung
1. Thông báo kết quả đóng BHXH của cơ quan BHXH tham gia trước đó (01 bản)
2. File dữ liệu: Chuyển bằng đĩa , Chuyển bằng USB

Ngày kết quả:…………./………../200… …………..
TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
Người nộp hồ sơ
Cán bộ TNHS (ký, ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản