BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Gia hạn thẻ BHYT Bắt buộc "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu bảng kê hồ sơ Gia hạn thẻ BHYT Bắt buộc (Dùng cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc)

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Gia hạn thẻ BHYT Bắt buộc "

Số HS: 402/……………………../THE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢNG KÊ HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Gia hạn thẻ BHYT Bắt buộc
(Dùng cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc)
1. Tên đơn vị :…………………………………………………………. ………. ………. M đơn vị:
……………………
2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:
………………………………………….............................STT
Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng

(1) (2) (3)
1. Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu 03b-TBH, 03
bản)
2 Phiếu nộp tiền (01 bản )
3 File dữ liệu: Gửi qua IMS , Chuyển bằng đĩa , Chuyển bằng USB

Ghi chú: Nếu có điều chỉnh thông tin trên thẻ, đề nghị ghi đẩy đủ thông tin trên biểu và kèm theo dữ liệu


Ngày trả kết quả:…………./………../200…
………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
Cán bộ TNHS Người nộp hồ sơ
(ký, ghi r họ tn)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản