BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Xác nhận quá trình đóng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu bảng kê hồ sơ Xác nhận quá trình đóng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Xác nhận quá trình đóng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp "

Số HS: 311/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢNG KÊ HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp.


1. Tên đơn vị (cá nhân):…………………………………………….……………………………Mã đơn vị:
……………
2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:
………………………………………….............................STT
Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng

(1) (2) (3)
Điều kiện: Người lao động có tên trong danh sách báo giảm ( mẫu 3a-TBH) và
đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN.
1. Xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu 01/SHB-XN,
01 bản/người).
2. Tờ bìa sổ BHXH (mới)
3.Ngày trả kết quả:……../……./200… TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
Người nộp hồ sơ
Cán bộ TNHS (ký, ghi r họ tn)
Ghi chú:

Đơn vị kê khai chính xác và đầy đủ quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người
lao động vào mẫu 01/SBH-XN. Các đơn vị vào trang web: www.bhxhhcm.org.vn để lấy mẫu 01/SBH-
XN.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản