Biểu mẫu: " Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: " Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra" dùng cho cơ sơ kê khai khấu trừ thuế hàng tháng.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản