Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

BIỂU MẪU " BẢNG KÊ NỘP HỒ SƠ Gia hạn thẻ BHYT bắt buộc"

Chia sẻ: | Ngày:

0
646
views

Mẫu bảng kê nộp hồ sơ Gia hạn thẻ BHYT bắt buộc

BIỂU MẪU " BẢNG KÊ NỘP HỒ SƠ Gia hạn thẻ BHYT bắt buộc"
Nội dung Text

  1. Số HS: 402/……………………../THE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ NỘP HỒ SƠ Loại hồ sơ: Gia hạn thẻ BHYT bắt buộc 1. Tên cơ quan, đơn vị:……………………………………………..…………………Mã đơn vị: ……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu 3b-TBH, 03 bản) 2. Phiếu nộp tiền (01 bản, nếu cần ) - Lưu ý: Trường hợp gia hạn thẻ có điều chỉnh nơi KCB ban đầu thì kèm theo hồ sơ thay đổi nơi KCB ban đầu - Ngày trả kết quả:…………./………../200… ………….. Cán bộ TNHS TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ (ký, ghi r họ tn)

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản