Biểu mẫu: "Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
2.852
lượt xem
369
download

Biểu mẫu: "Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước" theo mẫu số FB01- SN kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước"

  1. Đơn vị :……………… Mẫu số FB01­SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT­BTC   ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Quý…… năm …… STT Nội dung phân bổ Số tiền  Số tiền phân bổ kỳ  Các đối tượng sử dụng khác phân bổ  này trong năm 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Chi phí trả trước - Công cụ, dụng cụ + + - Sửa chữa tài sản cố định + + Chi phí khấu hao tài sản cố  định ­ ­ Ngày …tháng…… năm 200…
  2. 2 Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên:……………… Họ tên:……………… Họ tên:………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản