Biểu mẫu: "Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: "Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước" theo mẫu số FB01- SN kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính.

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước"

Đơn vị :……………… Mẫu số FB01­SN
(Kèm theo thông tư số 121/2002/TT­BTC  
ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính)
BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Quý…… năm ……


STT Nội dung phân bổ Số tiền  Số tiền phân bổ kỳ  Các đối tượng sử dụng khác
phân bổ  này
trong năm
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Chi phí trả trước
- Công cụ, dụng cụ
+
+
- Sửa chữa tài sản cố định
+
+
Chi phí khấu hao tài sản cố 
định
­
­


Ngày …tháng…… năm 200…
2


Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Ký) (Ký) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Họ tên:……………… Họ tên:……………… Họ tên:………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản