Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương (2)"

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

1
3.397
lượt xem
479
download

Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương (2)" mẫu số 02

Lưu

Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương (2)"
Nội dung Text

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (2) Tháng :…….Năm :………. Cán bộ Phụ cấp Tổng mức  Đóng góp Tăng khác Giảm khác Thực  Ký  lương nhận nhận Tên Đại biểu dân  Tổng Bảo  Bảo  Kinh  cử hiểm  hiểm y  phí  xã hội tê công  Hệ số Số  Hệ số Số  đoàn tiền tiền 3 19 20 21 22 23 = 6+22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Phòng ban :............................ Cộng Tổng cộng Note : Group by Department
Đồng bộ tài khoản