Biểu mẫu: "Bảng tính hao mòn tài sản cố định"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: "Bảng tính hao mòn tài sản cố định"

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Bảng tính hao mòn tài sản cố định"

Bộ (Sở) :........

Đơn vị :........
BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Năm :....................


STT Tên, đặc điểm, ký hiệu tài sản  Số hiệu tài  Số hao mòn  Ghi chú
cố định sản cố định tính trong năm 
nay
Cộng :Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập sổ Phụ trách kế toán

(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản