Biểu mẫu: "Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200…"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: "Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200…" mẫu số B71-Bn kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ tài chính).

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200…"

Đơn vị :……………… Mẫu số S71­SN
(Kèm theo thông tư số 121/2002/TT­BTC  
ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính)
BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 200…

STT Tên tài sản cố  Số hiệu  Nguyên  Tỉ lệ khấu hao  Số khấu  Số khấu  Đối tượng sử dụng
định cho sản  TSCĐ giá TSCĐ hoặc thời gian  hao năm hao bình 
… … …
xuất, cung ứng  ứng dụng quân quý
dịch vụ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
2Ngày …tháng…… năm 200…
Thủ trưởng đơn vị
Người ghi sổ Phụ trách kế toán
(Ký, họ tên, đóng dấu)
(Ký) (Ký)


Họ tên :………………
Họ tên :……………… Họ tên :………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản