Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại" theo mẫu số S04-H ban hành kèm theo quy định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/ 1996 của Bộ tài chính.

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại"

Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số: S04 ­H
Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT  
ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI
Số…………….
Ngày……tháng........năm
Loại chứng từ gốc :……...

Ngày  CHỨNG TỪ GHI ….TÀI KHOẢN
tháng  NỘI DUNG NGHIỆP VỤ  Tổng số  GHI …CÁC TÀI KHOẢN
ghi sổ KINH TẾ PHÁT SINH  tiền
Số hiệu Ngày 
(CHỨNG TỪ GỐC)
tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 … … … …Cộng


(Kèm theo ………………………………………gồm các số ………..)


Người lập biểu Phụ trách kế toán
(Ký) (Ký)
2
Họ tên :…….. Họ tên :……..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản