Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại" theo mẫu số S04-H ban hành kèm theo quy định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/ 1996 của Bộ tài chính.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản