Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biểu mẫu"Bảng xác nhận thời gian làm việc"

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 98

0
1.680
views

Tài liệu tham khảo Mẫu xác nhận thời gian làm việc

Biểu mẫu"Bảng xác nhận thời gian làm việc"
Nội dung Text

  1. Mã tài liệu: NS – 19 – BM03 QUI ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0 QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG Ngày ban hành: BẢNG XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC Kính gửi: Phòng nhân sự ............................................ Tên tôi là:....................................................Bộ phận:.......................MSNV:................... Đề nghị cấp trên và phòng NS xác nhận giờ công làm việc cho tôi như sau: Stt Ngày Thời gian Nội dung công việc Lý do cần xác nhận Trân trọng cảm ơn Phần ý kiến của quản lý: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Ngày tháng năm 2008 Người đề nghị Quản lý Phòng NS

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản