Biểu mẫu"Bảng xác nhận thời gian làm việc"

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo Mẫu xác nhận thời gian làm việc

Nội dung Text: Biểu mẫu"Bảng xác nhận thời gian làm việc"

 

  1. Mã tài liệu: NS – 19 – BM03 QUI ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0 QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG Ngày ban hành: BẢNG XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC Kính gửi: Phòng nhân sự ............................................ Tên tôi là:....................................................Bộ phận:.......................MSNV:................... Đề nghị cấp trên và phòng NS xác nhận giờ công làm việc cho tôi như sau: Stt Ngày Thời gian Nội dung công việc Lý do cần xác nhận Trân trọng cảm ơn Phần ý kiến của quản lý: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Ngày tháng năm 2008 Người đề nghị Quản lý Phòng NS
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản