BIỂU MẪU "BÁO CÁO DOANH THU THEO CÁC NGÀNH, NGHỀ "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu báo cáo doanh thu theo các ngành nghề theo Mẫu số 02 ban hành trong THÔNG TƯ SỐ 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản