BIỂU MẪU "BÁO CÁO DOANH THU THEO CÁC NGÀNH, NGHỀ "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
2.428
lượt xem
83
download

BIỂU MẪU "BÁO CÁO DOANH THU THEO CÁC NGÀNH, NGHỀ "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo doanh thu theo các ngành nghề theo Mẫu số 02 ban hành trong THÔNG TƯ SỐ 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BÁO CÁO DOANH THU THEO CÁC NGÀNH, NGHỀ "

  1. Mẫu số 02 Tên Bộ, ngành, địa phương hoặc Tổng công ty: Tên công ty:..................................................... BÁO CÁO DOANH THU THEO CÁC NGÀNH, NGHỀ Đơn vị tính: Tỷ đồng Số Ngành, nghề Năm Năm Bình quân 2 năm TT ......... .......... Tổng doanh thu Trong đó: 1 Ngành, nghề A 2 Ngành, nghề B 3 Ngành, nghề C 4 Ngành, nghề D 5 .............................. ......, ngày..... tháng..... năm..... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản