Biểu mẫu"Báo cáo kết quả kinh doanh hằng năm"

Chia sẻ: Duong Hai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
240
lượt xem
52
download

Biểu mẫu"Báo cáo kết quả kinh doanh hằng năm"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về Báo cáo kết quả kinh doanh hằng năm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Báo cáo kết quả kinh doanh hằng năm"

  1. Bảng lỗ lãi trong 12 tháng Tháng Tổng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 cộng Doanh số Doanh số $0.00 Tháng $0.00 Tổng doanh số $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Less Cost of Goods Sold Nguyên liệu $0.00 Lao động $0.00 Overhead $0.00 Khác $0.00 Total Cost of Goods Sold $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Gross Profit $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Chi phí hoạt động Tiền lương $0.00 Employee benefits $0.00 Payroll taxes $0.00 Rent $0.00 Utilities $0.00 Repairs and maintenance $0.00 Bảo hiểm $0.00 Đi lại $0.00 Điện thoại $0.00 Postage $0.00 Office supplies $0.00 Quảng cáo /Marketing $0.00 Professional fees $0.00 Huấn luyện và phát triển $0.00 Phí ngân hàng $0.00 Depreciation $0.00 Miscellaneous $0.00 Other $0.00 Tổng cộng chi phí hoạt động $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Thu nhập $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Interest income (expense) $0.00 Other income (expense) Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/. $0.00 Total Nonoperating Income (Expense) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Đồng bộ tài khoản