Biểu mẫu"Báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày"

Chia sẻ: duonghai1811

Biểu mẫu về Báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày

Nội dung Text: Biểu mẫu"Báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày"

Income Statement - Quarterly

Period/Quarter: Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Totals


Sales
Sales $0,00
Other $0,00
Total Sales $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00


Less Cost of Goods Sold
Materials $0,00
Labor $0,00
Overhead $0,00
Other $0,00
Total Cost of Goods Sold $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00


Gross Profit $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00


Operating Expenses
Salaries and wages $0,00
Employee benefits $0,00
Payroll taxes $0,00
Rent $0,00
Utilities $0,00
Repairs and maintenance $0,00
Insurance $0,00
Travel $0,00
Telephone $0,00
Postage $0,00
Office supplies $0,00
Advertising/Marketing $0,00
Professional fees $0,00
Training and development $0,00
Bank charges $0,00
Depreciation $0,00
Miscellaneous $0,00
Other $0,00


Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Total Operating Expenses $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00


Operating Income $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00


Interest income (expense) $0,00
Other income (expense) $0,00
Total Nonoperating Income (Expense) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00


Income (Loss) Before Taxes 0 0 0 0 0


Income Taxes 0


Net Income (Loss) 0 0 0 0 0


Cumulative Net Income (Loss) 0 0 0 0 0
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản