Biểu mẫu: "Báo cáo kiểm kê tài sản cố định"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
3.342
lượt xem
348
download

Biểu mẫu: "Báo cáo kiểm kê tài sản cố định"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo kiểm kê tài sản cố định"

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm :.………. S Tên, đặc điểm, ký  Nước  Năm  Số  Sổ sách Kiểm kê thực tế Chênh lệch  Đề nghị  Ghi chú hiệu TSCĐ SX sử  hiệu  SL thanh lý T dụng TSCĐ Số  Thành  Giá trị  Số  Giá trị  Thừa Thiếu T lượng tiền đã hao  lượng còn lại mòn Loại : Cộng : Tổng cộng : Ngày … tháng … năm … Người lập báo cáo Ban kiểm kê Chủ nhiệm lĩnh vực (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên)
  2. 2
Đồng bộ tài khoản