Biểu mẫu: "Báo cáo kiểm kê tài sản cố định"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: "Báo cáo kiểm kê tài sản cố định"

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo kiểm kê tài sản cố định"

Bộ, Sở : ……….

Đơn vị : …………


BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Năm :.……….


S Tên, đặc điểm, ký  Nước  Năm  Số  Sổ sách Kiểm kê thực tế Chênh lệch  Đề nghị  Ghi chú
hiệu TSCĐ SX sử  hiệu  SL thanh lý
T
dụng TSCĐ
Số  Thành  Giá trị  Số  Giá trị  Thừa Thiếu
T
lượng tiền đã hao  lượng còn lại
mòn

Loại :Cộng :

Tổng cộng :Ngày … tháng … năm …
Người lập báo cáo Ban kiểm kê Chủ nhiệm lĩnh vực

(Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên)
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản