Biểu mẫu: "Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: "Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ" theo mẫu số B07- H

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ"

Đơn vị báo cáo... Mẫu số B07 ­ H

BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ
Quý :.......Năm :............


STT Tên vật tư hàng hoá  Đơn  Tồn kho đầu  Nhập Xuất Tồn kho cuối 
dự trữ vị  năm kỳ
Kỳ này Luỹ kế Kỳ này Luỹ kế
tính SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I / Lương thực
1. Thóc
­ Năm
­ ...
2. Gạo
­ ...
II / Vật tư, hàng hoá 
dự trữ khác
A. Kim khí
­ ...
B. Thiết bị
­ ...
C. Vật tư khác
­ ...
Tổng cộng
2
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản