BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT- Mẫu CBTT-03"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
2.752
lượt xem
427
download

BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT- Mẫu CBTT-03"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng mẫu báo cáo tài chính tóm tắt theo Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT- Mẫu CBTT-03"

Đồng bộ tài khoản