Biểu mẫu " Báo cáo thực trạng CSVC"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:3

0
208
lượt xem
22
download

Biểu mẫu " Báo cáo thực trạng CSVC"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Báo cáo thực trạng CSVC"

  1. Biểu 9 Đơn vị: ……………………………. BÁO CÁO THỰC TRẠNG CSVC, LỚP HỌC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Cơ sở vật chất của TT GDTX Số lớp học hiện có tại các cơ sở GDTX TT Đơn vị Số phòng học Ph.thí Xóa Sau Bổ túc Bổ túc Ngoại Nghề Chuyên Số M.tính Thư viện Tin học Tổng số Kiên cố nghiệm MC XMC THCS THPT ngữ ngắn hạn đề 1 Trung tâm GDTX … 2 Trung tâm HTCĐ … 3 Trung tâm NN, TH … Cộng …………, ngày ….. tháng …. năm 200… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
  2. Biểu 10 Đơn vị: ……………………………… SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Tỉ lệ % Học viên CMC Học viên sau XMC Học viên BTTHCS Học viên BTTHPT Học viên các lớp bồi dưỡng Số Đơn vị xã đạt Thành phần Thành phần Thành phần Thành phần TT (huyện) CQG Tổng Tổng Tổng Tổng Tin học Ng.ngữ Chuyên Nghề XMC số Là nữ Dân Ngoài số Là nữ Dân tộc Ngoài số Là Dân Ngoài số Là Dân Ngoài A, B, C A, B, C t ộc độ tuổi độ tuổi nữ tộc độ tuổi nữ tộc độ tuổi đề ngắn hạn …………, ngày ….. tháng …. năm 200… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
  3. Biểu 11b Đơn vị: …………………………. ĐỘI NGŨ CBQL, NV, GV TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC NĂM HỌC 2008-2009 CBQL Giáo viên Nhân viên TT Đơn vị Trên Đạt Trên Đạt Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Đạt chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn …………, ngày ….. tháng …. năm 200… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản