Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp công nợ"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp công nợ"

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp công nợ"

Bộ (Sở) :........

Đơn vị :........
BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ
Tài khoản :.........................


Mã Tên KH/NCC Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ

Nợ Có Nợ Có Nợ Có
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản