Biểu mẫu "Báo cáo v/v kết quả học tập"

Chia sẻ: TÚ DƯƠNG NGỌC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
931
lượt xem
62
download

Biểu mẫu "Báo cáo v/v kết quả học tập"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Báo cáo v/v kết quả học tập"

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO V/v kết quả học tập và vận dụng vào công việc Ho và tên: Bộ phận: Mã số NV: Tên công việc: Khoá đào tạo: Kết quả học tập: 1. Đạt: 2. Không đạt: Lý do: 3. Nhận xét thêm: Vận dụng vào công việc: 1. Vận dụng tốt: 2. Không vận dụng được: Lý do: 3. Nhận xét thêm: Ngày tháng năm Ý kiến Trưởng bộ phận Người báo cáo (ký tên)
Đồng bộ tài khoản