Biểu mẫu " Biên bản chấm thi"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Biên bản chấm thi kết thúc học phần"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Biên bản chấm thi"

Phụ lục 9: Mẫu Biên bản chấm thi viết.

BIÊN BẢN CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(Hình thức thi viết)
Túi số:
Chúng tôi gồm: 1. ................................................................................Cán bộ chấm thi thứ
nhất.
2. ................................................................................Cán bộ chấm thi thứ hai.
Đã tiến hành chấm thi môn: ..............................................................................................................
Kết quả như sau:

Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm
Điểm Điểm
Số CB CB ghi Số CB CB ghi
TT thống TT thống
phách chấm chấm bằng phách chấm chấm bằng
nhất nhất
thi 1 thi 2 chữ thi 1 thi 2 chữ
Tổng hợp: Xuất sắc: Giỏi: Khá: TB Khá: TB: Yếu: Kém:
Quảng Ngãi, ngày tháng năm
Trưởng Bộ môn Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản