Biểu mẫu " Biên bản chấm thi"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Biên bản chấm thi" hình thức thi vấn đáp

Nội dung Text: Biểu mẫu " Biên bản chấm thi"

Phụ lục 10: Mẫu Biên bản chấm thi vấn đáp.

BIÊN BẢN CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(Hình thức thi vấn đáp)
Chúng tôi gồm: 1. ................................................................................Cán bộ chấm thi thứ
nhất.
2. ................................................................................Cán bộ chấm thi thứ hai.
Đã tiến hành chấm thi môn: ..............................................................................................................
Kết quả như sau:

Điểm Điểm
Điểm Điểm
Họ và tên sinh viên, chấm ghi Ghi
TT Lớp chấm câu tổng
học sinh câu hỏi bằng chú
hỏi phụ cộng
chính chữ
Tổng hợp: Xuất sắc: Giỏi: Khá: TB Khá: TB: Yếu: Kém:
Quảng Ngãi, ngày tháng năm
Trưởng Bộ môn Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản