Biểu mẫu "Biên bản hủy hóa đơn"

Chia sẻ: catbui

Biểu mẫu biên bản hủy hóa đơn được sử dụng khi doanh nghiệp ghi sai thông tin trên hóa đơn thì phải làm biên bản này nộp cho cục thuế.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản