Biểu mẫu: "Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu: "Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành" Căn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ­UB­ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000  của Ủy ban nhân dân thành phố

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản