Biểu mẫu"Biên bản làm việc nhóm"

Chia sẻ: Nguyễn Đình Duy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
1.576
lượt xem
170
download

Biểu mẫu"Biên bản làm việc nhóm"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về Biên bản làm việc nhóm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Biên bản làm việc nhóm"

  1. ĐH KT&QTKD Thái Nguyên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Lớp QTDNCN-A Độc lập Tự do Hạnh phúc ___________ Thái nguyên, ngày 5/10/2009 BIÊN BẢN HỌP NHÓM Thời gian: 14h Địa điểm: Xóm trọ bạn Nguyễn Đức Thắng. Thành phần : Thành viên nhóm 3. Nội dung chính : Đánh giá kết quả làm việc nhóm. 1. Nhật ký công việc. • Ngày 28/9/2009 Nội dung: Các thành viên tìm tài liệu theo dàn bài (đã được nhận) • Ngày 2/10/2009 Nội dung: các thành viên chỉnh sửa, bổ sung các phần đã thực hiện trong mô hình phân tích SWOT công ty MobiFone. Thành viên Công việc Nguyễn Đình Duy Điểm mạnh Nguyễn Thị Huyền Trang Điểm yếu Nguyễn Đức Thắng Nguy cơ của DN + Giới thiệu DN Trần Văn Ba Phạm Đắc Hòa Cơ hội + Tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý kd Dương Thị Hoa Lý Thời hạn nộp bài: 22h ngày 4/9/2009 (gửi vào mail nhóm trưởng). • Ngày 5/10/2009 Nội dung: các thành viên họp nhóm tại xóm trọ bạn Nguyễn Đức Thắng để tổng hợp, thống nhất ý kiến và đánh giá kết quả hoạt động nhóm. 2. Đánh giá kết quả làm việc nhóm. Tham gia Chất lượng Nộp bài đúng Thành viên nhiệt tình bài h ạn Trần Văn Ba TB Tốt Có Nguyễn Đình Duy Cao Tốt Có Dương Thị Hoa Lý TB Khá Không Nguyễn Đức Thắng Cao Tốt Có Nguyễn Thị Huyền Trang Cao Tốt Có Phạm Đắc Hòa TB Khá Không
  2. Nhóm trưởng Nguyễn Đình Duy
Đồng bộ tài khoản