BIỂU MẪU "BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu Biên bản làm việc Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo Mẫu số: 02/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản