BIỂU MẪU " BIÊN BẢN TRẢ LẠI TÀI LIỆU, TANG VẬT BỊ TẠM GIỮ"

Chia sẻ: quochung

Mẫu biên bản trả lại tang vật tài liệu bị tạm giữ theo Mẫu số: 13/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản