Biểu mẫu " Các hóa đơn chưa thanh toán"

Chia sẻ: bachdiemmy

Biểu mẫu " Các hóa đơn chưa thanh toán"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Các hóa đơn chưa thanh toán"

 

  1. CÁC HOÁ ĐƠN CHƯA THANH TOÁN Ngày : ............... Ngà Số Loại Hạn  Tuổi  Số dư Điều khoản thanh toán y nợ nợ Tên khách hàng :................ Cộng Tổng cộng
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản