Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biểu mẫu " Các hóa đơn chưa thanh toán"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

0
221
lượt xem
44
download

Biểu mẫu " Các hóa đơn chưa thanh toán"

Biểu mẫu " Các hóa đơn chưa thanh toán"
Nội dung Text

  1. CÁC HOÁ ĐƠN CHƯA THANH TOÁN Ngày : ............... Ngà Số Loại Hạn  Tuổi  Số dư Điều khoản thanh toán y nợ nợ Tên khách hàng :................ Cộng Tổng cộng
Đồng bộ tài khoản