BIỂU MẪU "CAM KẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu cam kết bồi thường thiệt hại theo Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính..

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản